En reflektion från året som gått innan vi sträcker oss mot det som ligger framför.

Numera är nog alla bekanta med begrepp som rör pandemin. Allt från PCR-test till antikroppar, visir, munskydd och ytdesinfektion har på olika sätt diskuterats och hanterats under året som gått. Ett år som på många sätt har varit annorlunda.

Det är med stolthet jag kan säga att vi som anordnare av personlig assistans kunnat plocka fram det lilla extra och agerat stabilt. Med handlingskraft, kompetens och rätt använda resurser har vi hanterat pandemin på bästa tänkbara sätt för såväl uppdragsgivare som för våra anställda. Vart står vi just nu då i denna pandemi? Svaret på det är – mitt i den! Även om vi förhoppningsvis ser ljuset i tunneln, så här i början av 2021.

Många har sagt det innan, men det är viktigare än någonsin att vi håller i och att vi alla tar vårt ansvar. Att vi alla säkerställer att man är uppdaterad på nuläget och vilka råd och rekommendationer som gäller samt följa dem. Vi på Kooperativet Olja gör vårt yttersta för att säkerställa att varje personalgrupp hos oss är uppdaterade om corona och covid-19. Alla dessa, ja det har blivit några stycken för mig och min medarbetare Anneli Carlsson, oftast digitala personalmöten har varit så värdefullt att vara med på. Syftet med alla möten är att du som medlem hos oss, eller anställd, alltid ska känna dig säker och trygg.

Mitt bland alla mörka moln finns det också många ljuspunkter. Mycket positivt ligger framför oss. Istället för att ställa in våra utbildningar har vi ställt om så att alla kan vara med digitalt. Som vanligt håller vi en kontinuerlig omvärldsbevakning i både vad gäller utredningar som ska slutföras och beslut som ska tas. Du hittar en del av det arbetet här på vår webbplats. Vi är också med och påverkar och bidrar med vårt kunnande och vår expertis. Ett sådant tillfälle är till exempel på IFA.

Avslutningsvis – vi blickar framåt, vi känner att vi är så pass trygga och stabila som man kan vara i en sådan här situation där vi behövt omprioritera men också känner en framtidstro att vi kommer att ta oss igenom det här på bästa möjliga sätt, för att vi gör det tillsammans.

Ulrika