”Nu är det skarpt läge och vi vet vad som gäller”

Den första januari 2023 innebär startskottet för en kraftig ökning av personlig assistans. Fler kommer att få rätt till den och många som har förlorat sin assistans kan få den beviljad igen. Nu är det skarpt läge och vi vet vad som är beslutat, vad som gäller och vad som måste göras för att säkerställa fortsatt hög kvalitet för våra medlemmar.

Den 21 juni 2022 antog riksdagen regeringens propositioner om ”Stärkt rätt till personlig assistans”. Efter år av osäkerhet ser vi nu äntligen att utvecklingen går i rätt riktning och det känns verkligen jättebra. Det införs nya grundläggande behov och förändringar vad gäller föräldraansvar samt en ny egenvårdslag, vilket vi tror på många sätt kommer gynna våra medlemmar. Förhoppningsvis leder även utredningen gällande statligt huvudmannaskap till positiv förändring.

För oss kommer inte den nya lagändringen som någon överraskning. Mycket arbete återstår att göra, men vi har förberett oss, och våra medlemmar, under lång tid. På Kooperativet Olja är vi är beredda på de förändringar som det innebär för befintliga medlemmar, men även för att ta emot nya. Vi har god erfarenhet av att vara anordnare till barn med assistans och lagförändringarna innebär ju bland annat att fler barn kommer få assistans framöver.

Vi är lugna i vetskapen om att vårt arbete är kvalitativt, bygger på en stabil värdegrund och skapar trygghet hos våra uppdragsgivare. Det är själva grundstenen i hela vår verksamhet. Men det innebär inte att vi kan slå oss till ro och lita på att ”det ska rulla på i gamla hjulspår”. Tvärtom! Nu är vårt viktigaste uppdrag att vi alla känner – och tar – ett gemensamt ansvar. Genom fortsatt pålitlig och säkerställd insats till våra medlemmar, nuvarande som kommande, utvecklar vi även Olja.

Ulrika Karlborg
Vd, Kooperativet Olja