Vårt mål är att utföra den personliga assistansen med kvalité, säkerhet och hög nöjdhet hos våra medlemmar

Kooperativet Olja drivs helt utan vinstintresse. Vi har egentligen bara ett mål: att utföra den personliga assistansen med kvalitet, säkerhet och hög nöjdhet hos våra medlemmar.

Kooperativet Olja drivs helt utan vinstintresse. Vi har egentligen bara ett mål: att utföra den personliga assistansen med kvalitet, säkerhet och hög nöjdhet hos våra medlemmar.

Vår bransch har under de senaste åren granskats hårt, vilket vi på Olja tycker är bra. Vi arbetar nära våra medlemmar, har en löpande nära dialog för att vara ett stöd när förändringar i livet sker. Det är vi tillsammans, medlemmarna och personalen som byggt denna verksamhet.

Vi kan känna oro över den rättsosäkerhet som just nu finns i vår bransch. Försäkringskassan har, med stöd av lagen, möjlighet att riva upp gamla beslut och kräva pengar tillbaka. Det är helt i sin ordning när det är uppenbara fel som har begåtts, men det är inte rimligt att Försäkringskassan ändrar sin egen bedömning och menar att vi som anordnare borde kontrollerat den enskildes liv i detalj. Det är myndighetens ansvar att utreda, granska och kontroller den enskildes assistansbehov, inte assistansanordnarens.

Det finns mycket vi som anordnare idag behöver känna till och som vi behöver säkerställa genom tex dokumentation, rutiner och redovisningar. Att göra just detta, att ta vårt anordnaransvar och arbetsgivaransvar på största allvar är för oss en självklarhet och vi har genom åren lyckats bygga en stark och trygg organisation som lever upp till ansvaret utan att inskränka på den enskildes rätt till självbestämmande och integritet. För Kooperativet Olja är det en grundläggande utgångspunkt i vår verksamhet.

Vi har varit med från starten av assistansreformen 1994 och idag är vi länets största anordnare, vilket självklart är ett gott betyg. Men även om vi är bra, vill vi hela tiden bli bättre. Allt för våra medlemmars möjlighet till ett oberoende liv genom personlig assistans.

Ulrika Karlborg
Vd, Kooperativet Olja