Vi håller i och håller ut.

Sommaren har utifrån ett coronaperspektiv varit lugn. Men nu gäller det att vi fortsätter följa de rekommendationer som ges. Det handlar om att hålla i och hålla ut. Pandemin pågår fortfarande.

Även om sommaren inneburit relativt låga smittotal, är läget nationellt något oroande med återigen en ökad smittspridning. Det gäller också i vår region, där vi har en ökad smitta nu jämfört med samma tid föregående år. En bidragande orsak är sannolikt att många generellt är sämre på att följa rekommendationerna och att många lite till mans börjat slappna av. Men en sak kan vi vara helt överens om – vi är alla otroligt trötta på detta virus och hur det påverkar vårt privata liv och även vår verksamhet.
Från Oljas sida jobbar vi aktivt med att förhindra smittspridning. Vi stannar hemma när vi har symtom, även milda sådana, vi provtar oss och vi följer rekommendationerna. Vi informerar vår personal löpande så att alla ska veta vilka rutiner som gäller och hur råden lyder. Vi vill helt enkelt göra allt vi kan för att minska smittspridningen så att det inte ska bli konsekvenser för våra uppdragsgivare.

Vi hoppas också att alla tar sitt personliga ansvar och ser till att vara uppdaterad på gällande nationella råd och rekommendationer. Nu gäller det att vi fortsätter ta ansvar!
Ulrika Karlborg, vd