Statlig utredning vill se förbättringar för huvudmannen

Den 6-7 maj höll Ifa ett Debattforum där Olja medverkade. Här presenterades bland annat en statlig utredning som gjorts. Förslagen i i denna syftar till att åstad­komma förbätt­ringar för de personer som har behov av en god man eller förval­tare samt för huvudmannen. 

Förslaget i utredningen kan sammanfattas i följande punkter:
  •    Lagkrav för ställföreträdare är att ställföreträdaren ska agera utifrån huvudmannens bästa och vilja.
  •    Huvudmannen ska löpande hållas informerad om ställföreträdarens uppdrag.
  •    Skyddet av känsliga uppgifter kring huvudmannen ska stärkas.
  •    Överförmyndaren ska ha ansvar för att göra anmälan vid misstänkt brottslighet hos ställföreträdaren.
  •    Ställföreträdaren ska få introduktionsutbildning och fördjupad utbildning om säkra s och bättre stöd under uppdragets gång.
  •    Ökad kvalitet överförmyndarnämnderna och dess verksamhet.
  •    Förslag om ett nationellt ställföreträdarregister.
  •    En ny statlig myndighet – en central aktör som tar ett samlat ansvar.