Personlig assistans till vuxna och barn

För oss är det viktigt att du ges möjlighet till delaktighet och inflytande utifrån din förmåga, vilja och inom ramen för ditt beslut om assistans. Vi vill ha ett nära samarbete med dig eller din företrädare i frågor så som genomförande av din insats, personal, arbetsmiljö och assistansekonomi.

Personlig assistans

Kooperativet Olja

Personlig assistans ska göra det möjligt för dig, oavsett din funktionsförmåga, att leva ditt liv som alla andra. Det vill säga ett så självständigt liv som möjligt på dina egna villkor. Liksom för andra som inte är assistansberoende ska ditt liv vara en helhet som du själv bestämmer över.

Barnperspektivet - Barnets bästa

Trygghet och erfarenhet
Alla barn är olika, men alla barn är barn. De har ett stort behov av trygghet men också av lek och stimulans. Barn behöver ha roligt för att kunna utvecklas.

Föräldrar är också olika, men nästan alla som har barn med behov av personlig assistans delar vissa frågor. I Kooperativet är du aldrig ensam. I vår verksamhet finns olika barn, föräldrar och familjer som gemensamt har erfarenhet av att leva med personlig assistans. Lång och gedigen erfarenhet eller helt ny livssituation. Det finns alltid någon att dela sina tankar, känslor och funderingar med. Den samlade erfarenheten är vår styrka.

En insats utformad efter barnets bästa
Personlig assistans till barn ska både ge barnet möjlighet att leva som andra barn i samma ålder och skapa förutsättningar för familjen att kunna leva som andra familjer. Flera av våra medlemmar är barn och unga.