Oss som anordnare

Vi är en erfaren assistansanordnare. Vår insats tar utgångspunkt i dina förutsättningar och behov. Med oss som assistansanordnare har du alltid ett team av professionella medarbetare inom arbetsledning och administration  bakom dig.

För dig som har funktionsnedsättning i Jönköping med omnejd

Att ha en funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt. Funktionsnedsättningen kan ha uppstått vid födelsen – en medfödd skada eller sjukdom. Eller senare i livet till exempel efter en olycka eller skada. Den kan vara hela livet eller för en period.

Oavsett vilken typ av funktionsnedsättning du har så stöttar vi dig i de olika situationer som kan uppstå i din assistans genom hela livet. I nära samarbete med dig skapar vi de bästa förutsättningarna för just din insats.

Vårt mål är att du ska vara nöjd med din personliga assistans, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns för dig med funktionsnedsättning i Jönköping med omnejd. Du kan välja oss som anordnare om du har ett beslut om assistans från Försäkringskassan eller kommunen.

Medlemmarnas delaktighet och inflytande är vår utgångspunkt och därför drivs vi som ett kooperativt företag utan vinstintresse. Hela din assistansersättning går till att skapa kvalitet i din personliga assistans.

Att du kan leva ditt liv är vårt uppdrag. Vårt mål att du ska ha möjlighet att leva som andra.  Personlig assistans utformad efter dina villkor, din vardag. Oberoende av funktionsnedsättning där du befinner dig i Jönköping eller omnejd – från Värnamo till Nässjö och Vetlanda. Ett oberoende liv genom personlig assistens.

 

Anhöriga och uppdragsgivare berättar

Nedan kan du läsa hur några av våra anhöriga och uppdragsgivare upplever Kooperativet Olja och samarbetet med oss.