Oss som anordnare

Vi är en erfaren assistansanordnare. Vår insats tar utgångspunkt i dina förutsättningar och behov. Med oss som assistansanordnare har du alltid ett team av professionella medarbetare inom arbetsledning och administration  bakom dig.

För dig som har ett funktionshinder i Jönköping med omnejd

Vi stöttar dig i de olika situationer som kan uppstå i din assistans genom hela livet. I nära samarbete med dig skapar vi de bästa förutsättningarna för just din insats. Vårt mål är att du ska vara nöjd med din personliga assistans, oavsett funktionshinder. Vi finns i Jönköping men verkar på flera orter. Du kan välja oss som anordnare om du har ett beslut om assistans från Försäkringskassan eller kommunen.

Medlemmarnas delaktighet och inflytande är vår utgångspunkt och därför drivs vi som ett kooperativt företag utan vinstintresse från andra enskilda ägare. Hela din assistansersättning går till att skapa kvalitet i din personliga assistans.

Att du kan leva ditt liv är vårt uppdrag. Ett oberoende liv genom personlig assistens.