Rikard

Assistenterna assisterar mig på det sätt jag behöver och Kooperativet Olja, ger mig support och stöd. Jag tycker också att Kooperativet Olja har bra utbildningar till mina assistenter.

Jag känner att jag har bra delaktighet när vi rekryterar assistenter, viktigt för mig att ha en bra dialog med arbetsledaren och det fungerar bra. Sedan träffar jag alltid assistenten innan vi rekryterar.

Jag är delaktig i schemaläggning, men har valt att inte  vara med när man planera vem som ska ta vilket pass.