Vision och värdegrund

Vår vision och värdegrund är viktig. Den ger oss vår inre kompass och är grunden till det förtroende vi skapar som anordnare. Visionen visar riktningen som vi strävar mot och värdegrunden är vår gemensamma plattform. Alla är olika och unika men värdegrunden är gemensam för alla. Det är kittet som bygger den unika gemenskap som bara ett kooperativ kan ge.

Vision

”För ett oberoende liv genom personlig assistans”

Värdegrund

Värna om assistansreformen
Vi ska värna om assistansreformen genom hög följsamhet till de lagar och riktlinjer som finns. Vi ser positivt på samverkan med myndigheter och andra assistansanordnare.

Assistans av hög kvalitet
Vi skall säkerställa hög kvalitet på assistansen genom god kunskap om den assistansberättigades behov och assistansbeslut. Vi har en nära kontakt med den assistansberättigade för att vara ett självklart och naturligt stöd när förändringar av assistansen krävs utifrån förändringar i personens livssituation.

Utan vinstintresse

Vi drivs utan vinstintresse och ska verka för en ekonomisk stabilitet över tid.

Långsiktiga relationer
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som stimulerar medarbetarna till delaktighet och professionell utveckling vilket bygger långsiktiga relationer till såväl medlemmarna som anställda.