Enigt årsmöte valde om styrelsen

Tisdagen den 24 maj var det dags för årsmöte i Kooperativet Olja. Här presenterades årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

Därefter var det dags för valberedningens arbete och förslag till ny styrelse – som blir densamma som i år. Ulrica Jannerfeldt och Kristine Gustafsson omvaldes som ledamöter och Lars-Åke Rydh till ordförande. Sedan tidigare, och valda till 2023, finns Ann-Charlotte Hoffback Kaljo och Clemens Svensson i styrelsen.
Det blev även omval av revisorer där Lisa Tenggren, Agnes Wiberg och Emil Carlsson (revisorssuppleant), samtliga från KPMG, fick förnyat förtroende.