Vi kan LSS

Hos oss kan du få personlig LSS-rådgivning. Om du har frågor kring personlig assistans eller andra LSS-insatser är du välkommen att höra av dig till vår LSS-ansvarig Annelie Söderström.

LSS-ansvarig

Kooperativet Olja

Annelie Söderström

LSS-ansvarig

Tel: 036-38 70 91 Mobil: 076-192 50 84 Email: annelie.soderstrom@kooperativetolja.se

LSS-rådgivning - LSS råd och stöd för dig i bland annat Jönköping

Rätten till personlig assistans finns inskriven i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387). Den personliga assistansen ska garantera en kontinuitet i det stöd uppdragsgivaren behöver och därmed skapa trygghet för den enskilde och hans eller hennes närstående.

Vi på Kooperativet Olja finns i Jönköping, men verkar även på till exempel höglandet och i Värnamo, och har lång erfarenhet av LSS-rådgivning – råd och stöd som gör skillnad i din vardag. Men också LSS råd och stöd som vägleder dig att bättre förstå din funktionsnedsättning och dina behov eller information om vart du vända sig för att få rätt hjälp.

I praktiken innebär det att Annelie kan hjälpa dig med utformandet av din assistans och att driva omprövnings- och överklagandeprocesser. Det kan också gälla frågor rörande vårdbidrag, handikappersättning eller bilstöd.

Om du inte har fått ett assistansbeslut ännu, men vill ha hjälp med ansökan och kontakter med Försäkringskassan eller kommunen är du också välkommen att höra av dig.