Vi kan LSS

Hos oss kan du få personlig LSS-rådgivning. Om du har frågor kring personlig assistans eller andra LSS-insatser är du välkommen att höra av dig till vår LSS-ansvarig Annelie Söderström.

LSS-ansvarig

Kooperativet Olja

Annelie Söderström

LSS-ansvarig

Tel: 036-38 70 91 Mobil: 076-192 50 84 Email: annelie.soderstrom@kooperativetolja.se

LSS-rådgivning - LSS råd och stöd för dig i bland annat Jönköping

Rätten till personlig assistans finns inskriven i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387). Den personliga assistansen ska garantera en kontinuitet i det stöd uppdragsgivaren behöver och därmed skapa trygghet för den enskilde och hans eller hennes närstående.
Vi på Kooperativet Olja finns i Jönköping, men verkar även på till exempel höglandet och i Värnamo, och har lång erfarenhet av LSS-rådgivning – råd och stöd som gör skillnad i din vardag. Men också LSS Råd och stöd som hjälper dig att, utifrån din funktionsnedsättning, hjälpa dig att söka rätt insats och också ge råd om vart du kan vända dig för hjälp.
Vi utformar din assistans tillsammans med dig så att det sedan blir på det sätt som du vill och behöver.
Annelie kan hjälpa dig med att driva omprövnings- och överklagandeprocesser. Det kan också gälla frågor rörande omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och bilstöd.
Om du inte har fått ett assistansbeslut ännu, men vill ha hjälp med ansökan och kontakter med Försäkringskassan eller kommunen är du också välkommen att höra av dig.