Styrelse

Styrelsen består av sju förtroendevalda ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning och ger VD uppdrag att leda verksamheten.

Styrelse

Kooperativet Olja

Lars-Åke Rydh

Ordförande

Kooperativet Olja

Ann-Charlotte Hoffback-Kaljo

Styrelseledamot

Kooperativet Olja

Christer Holmgren

Styrelseledamot

Kooperativet Olja

Clements Svensson

Styrelseledamot

Kooperativet Olja

Rikard Gass

Styrelseledamot

Kooperativet Olja

Ulrika Jannerfeldt

Styrelseledamot

Kristin Gustafsson

Styrelseledamot