Styrelse

Styrelsen består av fem förtroendevalda ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning och ger VD uppdrag att leda verksamheten.

Styrelse

Kooperativet Olja

Lars-Åke Rydh

Ordförande

Kooperativet Olja

Ann-Charlotte Hoffback-Kaljo

Styrelseledamot

Kooperativet Olja

Clemens Svensson

Styrelseledamot

Kooperativet Olja

Ulrica Jannerfeldt

Styrelseledamot

Kristin Gustafsson

Styrelseledamot