Synpunkter och klagomål

Att Kooperativet Oljas medlemmar, vår uppdragsgivare, får en insats av hög kvalité är det absolut viktigaste för oss. Därför är det viktig att vi får in synpunkter och åsikter på vår verksamhet som en naturlig del i vårt kvalité- och förbättringsarbete.

Har du synpunkter, åsikter eller klagomål på vår verksamhet är vi tacksamma om du kontaktar oss.

Du kan alltid kontakta vår vd Ulrika Karlborg direkt ulrika.karlborg@kooperativetolja.se eller info@kooperativetolja.se.

Du som anställd i Kooperativet Olja har i och med din anställning sedan tidigare rapporteringsskyldigheter enligt Lex Sarah, anmälningsplikt vid oro för barn samt ansvar att rapportera avvikelse gällande assistansens utförande. För denna rapportering ska inte kanal för visselblåsning användas. För rutin kring dessa rapporteringsskyldigheter kontakta din arbetsledare eller se information på Insidan.

Visselblåsarkanalen nedan ska användas om du misstänker oegentligheter inom verksamheten, så som misstänkt korruption, stöld eller på annat sätt olagligt eller oetiska handlingar. Kanalen kan även användas om Kooperativet Oljas vanliga rapporteringskanaler inte fungerar. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska du ha tagit del av informationen i ett arbetsrelaterat sammanhang och det ska finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Du ska även anta att det du visselblåser om är sant.

Visselblåsarsystemet ligger hos en extern part för att ytterligare stärka skyddet mot efterforskning av uppgiftslämnares identitet.

Vill du visselblåsa?
Använd länken https://whistle.qnister.com/kooperativetolja