Personlig assistans

Personlig assistans är en lagstadgad och individuell rättighet sedan 1994 som ska ge människor med omfattande funktionsnedsättningar och stora assistansbehov möjlighet till ett självständigt liv grundat på begreppen självbestämmande, valfrihet och integritet.

Kooperativet Olja

Vi på Kooperativet Olja finns i Jönköpings län med omnejd. Sedan starten har vi kämpat för allas rätt till ett oberoende liv genom personlig assistans.

Rätten till personlig assistans finns numera inskriven i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387). Den personliga assistansen ska garantera en kontinuitet i det stöd uppdragsgivaren behöver och därmed skapa trygghet för den enskilde och hans eller hennes närstående.

Personlig assistans ska göra det möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att leva sitt liv som alla andra. Det vill säga ett så självständigt liv som möjligt på egna villkor. Liksom för andra som inte är assistansberoende ska uppdragsgivarens liv vara en helhet som han eller hon själv bestämmer över.

Med personlig assistans skapas möjligheten att till exempel sköta ett arbete, bedriva studier, göra en resa eller ägna sig åt ett fritidsintresse utan att begränsas av sin funktionsnedsättning. Lever uppdragsgivaren i familj möjliggör personlig assistans även en större delaktighet i familjelivet.

Uppdragsgivaren har rätt att själv bestämma vem som anställs som personlig assistent och att påverka när assistenten ska göra vad och hur det ska göras.