Olja medverkar på IfA Rådsmöte och Debattforum

För att kunna säkerställa kvalitet i vår assistansinsats och för att alltid kunna ge den trygghet vi utlovar måste vi ständigt hålla koll på vad som händer i samhället. Omvärldsbevakning är därför en del av vår vardag för att förbereda oss på framtidens utmaningar och förändringar inom assistansen.   Under torsdag och fredag denna vecka medverkar Ulrika Karlborg, VD och Annelie Söderström, LSS-Ansvarig från Kooperativet Olja på IfA årsmöte och Debattforum. Här kommer assistansens mest aktuella och viktigaste frågor just nu att diskuteras och vi är med för att lyssna in, få perspektiv och ta del av information från andra i branschen. Bland annat kommer dygnsvila, anställningsform och assistansersättningen komma upp i debatt och diskussion. Det kommer även hållas en paneldebatt med ledamöter från socialutskottet.   Vi försöker alltid ligga steget före- för att alltid ge möjlighet till ett oberoende liv genom personlig assistans.