Så går det till

Att vara medlem i Kooperativet Olja innebär byggandet av relationer, skapande av trygghet och att hitta pusselbitarna som ska innebära ett så personligt vardagsliv som möjligt. Från dag ett pågår förberedelser, planering och ett tätt samarbete. Allt för att skapa en stabil grund och de absolut bästa förutsättningarna för – och hos – våra medlemmar.