Medlemmarna ger toppbetyg till Kooperativet Olja

Hög delaktighet och stort medinflytande i genomförandet av den personliga assistansen. Ja, Oljas medlemmar ger höga betyg när de får säga sitt om hur assistansen fungerar: 4,47 av 5 i medel.

För att hålla hög kvalitet i assistansen och komma tillrätta med eventuella brister låter vi på Kooperativet Olja genomföra en oberoende undersökning bland våra medlemmar. Nu är resultatet klart – och det gör oss oerhört stolta. Här är några siffror som vi gärna lyfter fram:

  • Över 94% känner sig involverad i alla frågor som rör den personliga assistansen.
  • 85% upplever att de ges möjlighet till delaktighet och inflytande för att upprätta en genomförandeplan.
  • 80% upplever att de ges möjlighet till delaktighet och inflytande i assistansinsatsen när det gäller assistenternas arbetsuppgifter.

När medlemmarna eller deras företrädare ska ge ett omdöme överlag hur de tycker att den personliga assistansen fungerar, så svarar majoriteten utmärkt. På en femgradig skala blir medelbetyget 4,47!

Det här är verkligen ett kvitto på att vi gör rätt och motiverar oss att jobba vidare i samma riktning som vi gör. Det innebär en fortsatt satsning på kvalitet, vidareutbildningar, investeringar i verksamheten och en lyhördhet för våra medlemmars behov och önskemål.