Vi satsar på kompetensutveckling

Utbildningar är en viktig del i Kooperativet Oljas kvalitetsarbete och ett sätt för våra anställda att kompetensutveckla sig. En av utbildningarna som ges är TAKK som vi erbjuder alla personliga assistenter.
– Med TAKK får du större möjligheter att göra dig förstådd och förstå, säger Karolina Nilsson, logoped på Logopedbolaget i Jönköping.

TAKK står för Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och används som stöd till det talade språket.
– Det handlar om att förstärka viktiga ord med tecken. Att personer med nedsatt språklig förmåga enklare kan förstå och göra sig förstådda, säger Karolina Nilsson.
– Den stora vinsten är att kommunikationen förbättras mellan parterna. Förståelsen ökar vilket kan leda till färre missförstånd och utbrott. Det är ju lätt att bli frustrerad när vi inte förstår eller när någon inte förstår oss. TAKK ger oss helt enkelt ytterligare ett sätt att kommunicera på.

Alla anställda inom Kooperativet Olja erbjuds att gå en utbildning i TAKK. Den senaste kursen hölls i februari, digitalt via Teams, något som fungerade mycket väl. Deltagarna fick först en kort teoretisk introduktion och vad fördelarna är med kommunikationssättet.
– När du använder tecken sänks automatiskt tempot på talet, vilket många gånger kan vara nyttigt. TAKK kan också fungera som en bro mellan olika språk, säger Karolina.

Därefter följde en praktisk del där deltagarna fick öva på flera olika bastecken. I början fick de berätta något med både tal och tecken för att i slutet bara använda tecken.