Bengt Eliasson (L) besökte Kooperativet Olja: Jag hoppas på lagändring vid årsskiftet 2020/2021

De senaste åren har den personliga assistansen varit utsatt för stora förändringar med drastiska följder. Det har fått Kooperativet Olja i Jönköping att agera kraftfullt för att få regeringen att inse att den nuvarande lagstiftningen stjälper mer än hjälper.