Personlig assistans

Lev ditt liv - personlig assistans

På Kooperativet Olja gör vi skillnad. Det har varit vår yttersta drivkraft som assistansbolag och kooperativ sedan starten 1992. Vi är verksamma i bland annat Jönköping, Värnamo och Nässjö och är övertygade om att alla har rätten att leva sitt liv efter sina förutsättningar. Våra personliga assistenter gör det möjligt.

Nyheter

Vi bevakar

Nytt om LSS Utredningen

Remisstiden har gått ut och man inväntar nu ytterligare besked från regeringen kring hur man planerar att gå vidare. Direktiv till Regeringen i februari 2021 om tidsplan och övergångsregler för det fortsatt arbetet med övergång till Statlig huvudmannaskap.

Regleringsbrev till Försäkringskassan

Handläggningen ska präglas av Hög kvalité och rättssäkerhet. Försäkringskassan ska genom god kontroll säkerställa nyttjandet av gemensamma resurser för att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Likvärda beslut över hela landet och de som är berättigade till ersättningen ska också få den. Läs mer.

Ulrika i intervju hos KFO

Idag publicerades en intervju med vår VD Ulrika Karlborg hos KFO som handlar om hur vi på Kooperativet Olja fick agera själva istället för att invänta mer information. Vid en kris behöver du som arbetsgivare förbereda dig snabbt och göra egna riskbedömningar. Även när du inte har all information. Det menar Ulrika Karlborg, som delar med sig av Kooperativet Oljas erfarenheter hittills från coronakrisen. Läs mer.