Personlig assistans

Lev ditt liv - personlig assistans

På Kooperativet Olja gör vi skillnad. Det har varit vår yttersta drivkraft som assistansbolag och kooperativ sedan starten 1992. Vi är verksamma i bland annat Jönköping, Värnamo och Nässjö och är övertygade om att alla med hjälp av rätt personlig assistans kan leva sitt liv efter sina förutsättningar. Din trygghet och frihet är alltid vårt fokus. Du ska få den hjälp du behöver. Från de stora till de små smaker. För livets alla stunder. Från vardag till fest. Personlig assistans för hela livet. Personlig assistans med engagerad och kompetent personal. Välkommen till oss på Kooperativet Olja.

Nyheter

Vi bevakar

Statlig utredning vill se förbättringar för huvudmannen

Den 6-7 maj höll Ifa ett Debattforum där Olja medverkade. Här presenterades bland annat en statlig utredning som gjorts. Förslagen i i denna syftar till att åstad­komma förbätt­ringar för de personer som har behov av en god man eller förval­tare samt för huvudmannen. 

Nytt om LSS Utredningen

Remisstiden har gått ut och man inväntar nu ytterligare besked från regeringen kring hur man planerar att gå vidare. Direktiv till Regeringen i februari 2021 om tidsplan och övergångsregler för det fortsatt arbetet med övergång till Statlig huvudmannaskap.

Regleringsbrev till Försäkringskassan

Handläggningen ska präglas av Hög kvalité och rättssäkerhet. Försäkringskassan ska genom god kontroll säkerställa nyttjandet av gemensamma resurser för att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Likvärda beslut över hela landet och de som är berättigade till ersättningen ska också få den. Läs mer.