Välkommen

Lev ditt liv

På Kooperativet Olja gör vi skillnad. Det har varit yttersta drivkraften sedan starten 1992. Alla har rätten att leva sitt liv efter sina förutsättningar. Vi är kooperativet som gör det möjligt.

Nyhetar

Vi bevakar

Vi hoppas på ny Schablon

Regeringen och samarbetspartierna har meddelat att assistansersättningen föreslås räknas upp med 3,5 procent inför nästa år, vilket betyder att varje assistanstimme då ersätts med 315 kronor. Flera års idogt arbete från arbetsgivarorganisationer, intresseföreningar och inte minst från oss anordnare har nu börjat ge resultat. Läs mer.

LSS-utredning – nuläge

LSS-utredningen har skickats ut på remiss igen. Den gamla utredningen är lite omgjord eftersom det har hänt en del sedan utredningen lades fram första gången. Vi på Kooperativet Olja kommer att lämna remissvar till Socialdepartementet. Den nya lagen har föreslagits börja gälla redan den 1 januari 2022 med vissa övergångsregler. Läs mer.

Stärkt rätt till personlig assistans

Utredningen ”stärkt rätt till personlig assistans vid egenvård, vid tillsyn samt för barn pågår för fullt”. Vi på Kooperativet Olja är med i en referensgrupp där vi kan bidra med våra erfarenheter och tankar kopplat till denna utredning. Läs mer.