Integritetspolicy

Cookies och personuppgifter Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter nedan.

Allmänt

Genom att gå in på www.kooperativet-olja.se godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.

För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor.

Kooperativet Olja med org.nr. 716428-0534 (nedan betecknat som ”vi”, ”vår”, ”oss”, ”företaget”) är ansvarig för hemsidan. För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till info@kooperativet-olja.se. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan, www.kooperativet-olja.se.

Cookies

www.kooperativet-olja.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda www.kooperativet-olja.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.kooperativet-olja.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

www.kooperativet-olja.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Radering och blockering av cookies
De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Hur detta görs till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns också på <a href=”http://www.aboutcookies.org/”>www.aboutcookies.org</a>.