ifA debatt och rådsforum

Vi var på plats under ifA-dagarna – och delade med oss om hur vi arbetar med egenvård och hälsovårdsinsatser inom assistans. Viktiga frågor togs upp och besvarades med stor professionalism och sakkunnighet. Vi är stolta över att ha så många kunniga och engagerade medarbetare och tillsammans vara delaktiga i den utveckling som behövs och som vi hela tiden strävar efter.