Medlemsmöte 16 november – unikt tillfälle för uppdatering

Vid årsskiftet sker stora förändringar i flera av de lagar som rör personlig assistans. Detta påverkar såväl Oljas verksamhet som våra medlemmar. Många av dessa förändringar är positiva. Samtidigt sker allt fler ökade kontroller kring den enskildes beslut, insats och vår verksamhet. Vi på Olja är måna om att våra medlemmar ska vara uppdaterade och veta vad som gäller, därför har vi kallat till ett medlemsmöte den 16 november. Då tydliggör vi för våra medlemmar vad de nya lagarna innebär i praktiken. Mötet sker digitalt och blir ett unikt tillfälle att ta del av viktig information som berör väldigt många.