Personlig assistent är ett uppskattat yrke!

Översynen av yrket personlig assistent (SOU 2020:1) överlämnades till regeringen i förra veckan - helt enligt tidsplanen. I måndags höll KFO ett lunchseminarium med utredaren Lars Lööw. Vi kunde inte vara på plats i Stockholm men följde seminariet via webben.

Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans på KFO ledde seminariet. Utredningen i sin helhet och Henriks reflektioner kan du läsa här.

Huvudfokus i utredningen har varit att göra en bred kartläggning av allt från assistenters arbetsvillkor och förutsättningar till arbetsmiljö, behov av utbildning och även att visa på skillnader mellan olika arbetslgivare. Glädjande nog visar kartläggningen att de allra flesta, 85 %, trivs bra eller mycket bra med sitt arbete och skulle rekommendera yrket till andra. Det är en högre siffra än vad som gäller på arbetsmarknaden i stort där motsvarande siffra är 74%.

Utredningen visar också på flera områden som behöver förbättras. Exempelvis upplevs ofta oklarheter i arbetsuppgifter men också otydlighet kring vem som egentligen är arbetsledare. Man konstaterar också att många behöver mer kunskap och en tydligare bild av lagar och regler om personlig assistans och även mer kunskap om  assistansanvändarens funktionsnedsättning.