Vi går igenom utredningen Stärkt Assistans

Under veckan har vi på Kooperativet Oljas administration gått igenom utredningen Stärkt Assistans som är ute på remiss till den 1 oktober. Socialminister Lena Hallengren uttalade sig dock nyligen att de flesta av förslagen ska genomföras. Det tycker vi är positivt.

Förslagen handlar om stärkt assistans för tillsyn, avsmalnat föräldraansvar och rätt till assistans för sjukvårdande insatser. Allt detta är vi redo för på Kooperativet Olja. Visst finns det några frågetecken kvar men i det stora hela är det oerhört mycket positiva besked och vi kommer under hösten återkomma till vad det innebär i detalj, bland annat på mötet för medlemmar och legala företrädare den 26 oktober.

Kooperativet Olja har ju aktivt medverkat i utredningen där våra tankar och åsikter har tagits i stort beaktande, inte minst i hälso- och sjukvårdsfrågan. Att flera av utredningens förslag blir verklighet ser vi som en framgång.