Medlemsmöte och årsmöte, tisdag 24 maj

Äntligen får vi möjlighet att bjuda in till ett årsmöte där vi får chans att träffas på riktigt igen. Men innan årsmötet, på samma dag och plats, håller vi ett medlemsmöte för medlemmar och legala företrädare. Hår går vi bland annat igenom det senaste inom lagstiftningen, vår verksamhetsplan och vilka frågor som står högst på vår agenda. Dessutom är medlemsmötet ett utmärkt tillfälle att få träffa andra i Olja-gemenskapen. Under det följande årsmötet ska bland annan kommande års styrelse väljas och varje medlem har en röst.