Vi skriver under för ”Rimliga villkor”!

 

Kooperativet Oljas mål är att våra medlemmar ska få möjligheten att leva ett oberoende liv utifrån deras villkor och egen vilja – det är möjligt genom personlig assistans. Att arbeta som personlig assistent till någon ställer många krav på en människas kompetens, integritet och lyhördhet. Det en personlig assistent arbetar med är i sin tur en livsviktig handling för någon annan.

Rimliga villkor har startat en namninsamling för att få samhället att stanna upp och lyssna på vad både assistansberättigade och personliga assistenter behöver för förändring. Vi behöver ha rimliga villkor för alla i vår bransch. Rimliga villkor kräver en rättvis ersättning för ett livsviktigt arbete. De vill ha en statlig ersättning som räcker till för att öka attraktiviteten i yrket när det gäller både lön, utvecklingsmöjlighet och övriga arbetsvillkor.

”Vi som behöver personlig assistans förtjänar det. Vi som arbetar med personlig assistans förtjänar det. Därför går vi nu samman – assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare. Tillsammans för rimliga villkor ” – Rimliga Villkor

Vi på Kooperativet olja vill att fler kompetenta och kvalificerade personer ska välja att söka sig till yrket per och samtidigt behålla alla de fantastiska personliga assistenter som är anställda hos oss redan idag.

Därför skriver vi på Kooperativet Olja under för Rimliga Villkor – gör det du med!
Namninsamlingen hittar du här: Tillsammans för den personliga assistansen! – Skrivunder.com