Digitala utbildningar även i höst

På Olja satsar vi stort på att utbilda vår personal. Det är något vi fortsätter med även i pandemitider, även om det sker i andra former. En stor del av höstens utbildningar kommer också att ske digitalt.

Att samtliga anställda inom Kooperativet Olja ges möjlighet till kompetensutveckling är centralt i verksamheten. Intern utbildning ser vi som en förutsättning för att vi ska leverera assistans av hög kvalitet och bygga långsiktighet för såväl uppdragsgivare som anställda. Vi har därför inte ställt in våra utbildningar under pandemin, utan ställt om. Genom digitala utbildningar kan vi också säkerställa att all utbildning sker på ett smittsäkert sätt för alla deltagare.