Vi ställer inte in, vi ställer om!

Den omställning vi gjort av våra utbildningar under våren och hösten 2020, med anledning av Covid -19, kommer delvis att fortsätta även i år. Detta för att alla våra utbildningar ska kunna genomföras på ett säkert sätt för alla deltagare.

I vissa fall har vi gjort om innehållet för att det ska vara säkert med hänsyn till risk för smittspridning och i andra fall begränsat antal deltagare för att möjliggöra avstånd. Samtliga utbildningar som äger rum i Kooperativet Oljas lokaler kan komma att genomföras på alternativa sätt, exempelvis via länk på webben, beroende på nationella rekommendationer från ansvariga myndigheter. Håll dig uppdaterad på Insidan och via din arbetsledare. I vissa fall kan utbildningarna komma att ställas in och flyttas till annat datum som meddelas på vårt intranät och i utbildningsportalen

Att samtliga anställda inom Kooperativet Olja ges möjlighet till kompetensutveckling är centralt i verksamheten. Intern utbildning ser vi som en förutsättning för att vi ska leverera assistans av hög kvalitet och bygga långsiktighet för såväl uppdragsgivare som anställda. De obligatoriska utbildningarna är centrala eftersom de ger dig grundläggande kompetens och rätt förutsättningar i din roll som personlig assistent. Utbildningarna är en viktig del i vårt kvalitetsarbete och ett sätt att säkerställa trygghet och säkerhet för dig som är anställd. De obligatoriska utbildningarna ”Introduktion för personliga assistenter”, ”LSS & personlig assistans, sekretess & tystnadsplikt” samt ”Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder” och ”Barnkonventionen”, svarar upp mot de krav på kunskap och kompetens hos personliga assistenter som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:2)