Gediget teamwork bakom rätt assistans

Direkt efter att en ny medlem har valts in tar kanske det viktigaste arbetet i hela processen sin början. Nu formas den grund som ska komma till att lägga en trygg och kvalitativ insats för vår nya medlem.
– I det här steget utses en arbetsledare som blir en otroligt viktig del i det team som formas kring vår medlem, säger Maria Rydberg, dokumentationsansvarig på Olja.

Utformningen och planeringen är en del i medlemsprocessen där det är viktigt att medlemmen ges möjlighet att vara så delaktig som han eller hon önskar i alla steg.
Det är många olika delar som ska komma på plats utifrån olika områden. Administrationen stöttar arbets­ledaren i olika uppgifter för att den ska ges utrymme att skapa en relation med medlemmen, sätta sig in i behoven och beslutet och bygga den kommande arbetsgruppen.

Samtidigt som arbetsledaren skapar en trygg relation med medlemmen formas en genomförandeplan där det tydligt ska framkomma vad det är medlemmen behöver stöttning och hjälp i och på vilket sätt det ska utföras.

Under några veckor lägger arbetsledaren, i samråd med Maria och Annelie Söderström, fokus på att arbeta fram rätt verktyg för att göra medlemmens vardag så bra som det bara går.
– Vi reder ut frågor om hur beviljade timmar ska schemaläggas, om det finns tillräckliga hjälp­medel för att utföra en säker assistans och diskuterar oss fram till den bästa lösningen, säger Maria.
– Allt för att det ska bli en friktionsfri uppstart när assistansen tar sin början.

Jimmie Hultin är en av Oljas arbetsledare som är med tidigt i det viktiga uppstartsarbetet när en ny medlem har valts in.
– Jag fokuserar på att skapa en relation med medlemmen och arbetsgruppen samtidigt som jag bollar med Maria och Annelie om hur vardagen kommer att se ut. För mig som arbetsledare är det så viktigt att veta hur medlemmen vill leva sitt liv och ha sin assistans, det ska alltid vara medlemmens behov som styr och är i fokus.
– Vi har möten varje vecka inför uppstarten där vi även bjuder in personer som behöver finnas med och klargöra specifika bitar som HR, lön eller hälso-/sjukvård.

Uppstartsfasen innebär ett rejält arbete med många turer innan allt är klart för uppstart. Det är även i det här skedet som teamet arbetar som tajtast. Då är alla på tårna; administration, arbetsledare och personalgrupp. Allt för att säkerställa att uppdraget formas enligt uppdragsgivarens behov och önskemål – men inom ramen för beslutet.
– Vi brukar ha en uppstartstid på tre månader, som är en rimlig tid. Det går inte att tulla på kvaliteten i ett kommande assistansarbete, säger Annelie.
– Vi arbetar med människor och en fungerande vardag, därför kan också uppstarterna variera. Det absolut viktigaste är att allt fungerar.

Som team gör alla sitt yttersta för att skapa en solid grund utefter arbetsledarens områden genomförande, personal, arbetsmiljö och ekonomi.
– Kan vi förtydliga utförandet? Ska vi skapa eller stärka en arbetsgrupp? Har assistenterna alla medel för att utföra ett bra arbete? Hur ska timmarna användas för att gagna medlemmen på bästa sätt? säger Maria.

När grunderna är satta, alla förutsättningar är anpassade och det är dags att verkställa assistansen, kallas alla inblandade till ett informationsmöte. Här presenterar arbetsledaren, Maria och en löneadministratör Olja som assistansanordnare och arbetsgivare samt hur uppdraget har kommit att utformas.
Arbetsledaren arbetar sedan tätt med medlemmen och personalgruppen och stämmer av med Maria och Annelie så att de tillsammans säkerställer fortsatt assistans som gagnar medlemmen på bästa sätt.
– Alla våra medlemmar är unika och lever olika liv utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Därmed är uppstartsarbetet en så viktig del i vårt arbete, säger Maria.
– Det är många punkter som måste belysas och genomföras, men det är det som är grunden i vårt arbete. Att hitta den lösning som blir bäst för våra medlemmar.