Värna om assistansreformen, Viktigare än någonsin!

En av Kooperativet Oljas grundläggande värderingar är just att värna om assistansreformen. Vad menar vi egentligen? Vad betyder det för var och en av oss?
I grunden handlar det om att vi har en tanke och en tro på att genom att följa de lagar och regler som finns och genom att ha hög följsamhet till dessa minskar vi risken för att den enskilde, våra medlemmar drabbas av indragningar och missgynnande beslut om assistans.

Kooperativet Olja värnar om assistansreformen genom att ta ansvar, vara noga, ha viljan att göra rätt och riktigt och ligga steget före. Allt för att den enskildes beslut om assistans inte skall äventyras men också för att lyfta branschen och visa att personlig assistans är en rättighet som går att bedriva professionellt och med hög kvalitet.

För oss handlar det till exempel om att erbjuda hälsoundersökningar för de som fyllt 68 år eller för övriga anställda där viss begränsning i arbetsförmågan kan finnas. Det handlar om att säkerställa att schema och tidrapporter stämmer överens på minuten och att hantera anställningsfrågor och eventuella avslut av anställningar korrekt utifrån gällande kollektivavtal. Det handlar om genomförandeplaner och en säker dokumentation och om att vi alltid har en öppen dialog om avvikelser och saker som kanske inte fungerat helt enligt plan. Det handlar om allt detta och att vi gemensamt har och tar ansvar tillsammans. I takt med omvärldens förändringar anpassar vi vår verksamhet för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemmars insatser. Det gör Kooperativet Olja till en trygg och stabil aktör för både uppdragsgivare och anställda.

Tillsammans fortsätter vi bidra gemensamt så bra vi bara kan!
Ulrika Karlborg
VD Kooperativet Olja