Kooperativet Olja - Assistans

Anhöriga och uppdragsgivare berättar

Vår målsättning som assistansanordnare är att ta utgångspunkt i dina förutsättningar och behov. Läs hur några av våra anhöriga och uppdragsgivare upplever samarbetet med oss.

Vi på Kooperativet Olja är en erfaren assistansanordnare. Oavsett typ av funktionsnedsättning vill vi stötta dig i de olika situationer som kan uppstå i din assistans genom hela livet.

Läs gärna mer om oss som anordnare och hur några av våra anhöriga och uppdragsgivare upplever Kooperativet Olja och samarbetet med oss.