Barnens rätt i fokus hos Olja

Barnens rätt i fokus hos Olja

Under 2021 har vi lagt stort fokus på barnens rätt i assistansen, en satsning som fortsätter under 2022.

Våra teambaserade arbetsledare och vårdnadshavarna till våra barnuppdrag har exempelvis fått gå en utbildning kring Barnets rätt, ledd av Susanne Svärd från Rättighetsfokus.
Ett pågående projekt med fokus på barn är en omgörning av våra lokaler på Slottsgatan. Här är vi igång med att skapa en gemensam samlingspunkt för våra unga medlemmar. Här vill vi upprätta en samlingslokal dit barnen kan komma med assistenter för att fika, pyssla och umgås med andra i samma situation.
Vi planerar också för föreläsningar följt av samtal mellan vårdnadshavare, i syfte att just få träffa andra i liknande situation och få utbyta erfarenheter.