Utbildning i barnkonventionen

Sedan årsskiftet är vi igång med att utbilda vårdnadshavare i Barnkonventionen med hjälp av kursledare Susann Swärd från Rättighetsfokus. Nästa utbildningstillfälle är 6 september.

Utbildningen går igenom vad barnkonventionen ställer för krav på de som arbetar inom Kooperativet Olja. I utbildningen ingår kunskap om barnets rättigheter i vår verksamhet och vad de innebär. Detta är en viktig grund för vårt fortsätta arbete i barnuppdragen, alla möter vi eller kommer möta barn på något sätt i de olika uppdragen. Efter utbildning ingår en efterföljande workshop kring vårt sätt att jobba för en barnrättsbaserad verksamhet.