Så går vår medlemsprocess till

Att bli medlem i Kooperativet Olja är en process där vi bygger relationer, skapar trygghet och lyssnar in på medlemmens enskilda behov och egna önskemål med sin assistans. Från dag 1 pågår förberedelser, planering och ett tätt samarbete. Allt för att skapa en stabil grund och de absolut bästa förutsättningarna för våra medlemmar. Vi har tagit fram en reportageserie där vi beskriver medlemsprocessens alla steg. Läs den gärna under Medlem > Så går det till.