Utbildning i Konventionen

Vi fortsätter att utbilda vår personal om FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Barnkonventionen.

Nu har vi än en gång haft utbildning för vår personal så att de fått gedigen kunskap och grund i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen. På ett praktiskt sätt har Susann Swärd från Rättighettsfokus gått igenom hur vi hanterar mänskliga rättigheter i vårt arbete.

Andemeningen är repetition och utbildningen tidlös, grundläggande och nödvändig för att du ska få rätt förutsättningar att jobba i uppdraget. Avslutningsvis informerar vår VD Ulrika Karlborg lagstiftning och Kooperativet Oljas riktlinjer för rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sara och anmälningsplikten vid oro att barn far illa. Två viktiga delar i Kooperativet Oljas kvalitetsarbete.