Kooperativet Olja - Assistansanordnare

Det bästa med Olja är att jag får vara delaktig och blir lyssnad till!

Samtal med Agneta, med hjälp av assistent Lena.

Agneta och Kooperativet Olja går långt tillbaks. När Agnetas pappa läste om att det skulle starta ett kooperativ hoppade de på tåget. Agneta har inte haft någon annan assistansanordnare och tycker att det bara finns fördelar med Kooperativet Olja: ”Jag tror inte att det finns någon annan assistansanordnare som jobbar så mycket och är så delaktiga i sina uppdragsgivare. Bara en sådan sak att de på kontoret vet vad alla heter. Det bli alltid ett varmt mottagande när man kommer till Kooperativet Olja.”.

1. Hur hittade ni till Kooperativet Olja?

Agnetas pappa läste om att det skulle startas ett kooperativ och då hoppade vi på tåget. Agneta har varit med ända från starten.

2. Vad var det som gjorde att valet föll på just Kooperativet Olja som assistansanordnare?

Vi kände redan dag ett förtroende för Anders Berglund (som var med och bildade Kooperativet Olja) och för Kooperativet Olja. Det var inget svårt val för oss.

3. Vad skulle du säga är de största fördelarna med Kooperativet Olja?

Jag har inte haft någon annan assistansanordnare och tycker att det bara finns fördelar. Framförallt för jag känner att jag får vara delaktig och att de lyssnar på mig.