Vi bevakar

Här samlar vi korta notiser om aktuella nyhetshändelser

Nytt om LSS Utredningen

Remisstiden har gått ut och man inväntar nu ytterligare besked från regeringen kring hur man planerar att gå vidare. Direktiv till Regeringen i februari 2021 om tidsplan och övergångsregler för det fortsatt arbetet med övergång till Statlig huvudmannaskap.

Regleringsbrev till Försäkringskassan

Handläggningen ska präglas av Hög kvalité och rättssäkerhet. Försäkringskassan ska genom god kontroll säkerställa nyttjandet av gemensamma resurser för att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Likvärda beslut över hela landet och de som är berättigade till ersättningen ska också få den. Läs mer.

Ulrika i intervju hos KFO

Idag publicerades en intervju med vår VD Ulrika Karlborg hos KFO som handlar om hur vi på Kooperativet Olja fick agera själva istället för att invänta mer information. Vid en kris behöver du som arbetsgivare förbereda dig snabbt och göra egna riskbedömningar. Även när du inte har all information. Det menar Ulrika Karlborg, som delar med sig av Kooperativet Oljas erfarenheter hittills från coronakrisen. Läs mer.

Vi hoppas på ny Schablon

Regeringen och samarbetspartierna har meddelat att assistansersättningen föreslås räknas upp med 3,5 procent inför nästa år, vilket betyder att varje assistanstimme då ersätts med 315 kronor. Flera års idogt arbete från arbetsgivarorganisationer, intresseföreningar och inte minst från oss anordnare har nu börjat ge resultat. Läs mer.

LSS-utredning – nuläge

LSS-utredningen har skickats ut på remiss igen. Den gamla utredningen är lite omgjord eftersom det har hänt en del sedan utredningen lades fram första gången. Vi på Kooperativet Olja kommer att lämna remissvar till Socialdepartementet. Den nya lagen har föreslagits börja gälla redan den 1 januari 2022 med vissa övergångsregler. Läs mer.

Stärkt rätt till personlig assistans

Utredningen ”stärkt rätt till personlig assistans vid egenvård, vid tillsyn samt för barn pågår för fullt”. Vi på Kooperativet Olja är med i en referensgrupp där vi kan bidra med våra erfarenheter och tankar kopplat till denna utredning. Läs mer.

Utredningen presenterad

Utredningen i yrket personlig assistent har presenterats och vi finner flera delar av deras resultat och resonemang intressanta. I utredningen påtalas det är vårt ansvar som anordare och arbetsgivare att arbeta med de olika delarna i utredningen, utifrån varje verksamhet. Något som vi på Kooperativet Olja redan har börjat implementera. Läs gärna mer på https://bit.ly/3bXaNoF.

Barnkonventionen blir lag

Nu blir barnkonventionen lag. Att ha ett tydligt barnperspektiv har alltid varit viktigt för Kooperativet Olja. I samband med att barnkonventionen blivit lag, ägnar nu Emelie Antonsson på administrationen, delar av sin tjänst åt att ansvara för alla frågor som har ett uttalat barnperspektiv i verksamheten.