Vi bevakar

Här samlar vi korta notiser om aktuella nyhetshändelser

Stärkt rätt för personlig assistans

Personlig assistans får nu stärkt rätt för stöd vid egenvård, tillsyn samt för barn. Vi på Kooperativet Olja är med i en referensgrupp där vi kan bidra med våra erfarenheter och tankar kopplat till denna utredning. Läs mer på https://bit.ly/2W6XB9L.

Utredningen presenterad

Utredningen i yrket personlig assistent har presenterats och vi finner flera delar av deras resultat och resonemang intressanta. I utredningen påtalas det är vårt ansvar som anordare och arbetsgivare att arbeta med de olika delarna i utredningen, utifrån varje verksamhet. Något som vi på Kooperativet Olja redan har börjat implementera. Läs gärna mer på https://bit.ly/3bXaNoF.

Barnkonventionen blir lag

Nu blir barnkonventionen lag. Att ha ett tydligt barnperspektiv har alltid varit viktigt för Kooperativet Olja. I samband med att barnkonventionen blivit lag, ägnar nu Emelie Antonsson på administrationen, delar av sin tjänst åt att ansvara för alla frågor som har ett uttalat barnperspektiv i verksamheten.