Vi skräddarsyr unik assistans

Bland det viktigaste i uppstartsfasen är att lyssna in. Att från båda sidor dela med sig av rak, ärlig och viktig information.
– Förutsättningen för ett givande samarbete är att redan från början ta in de övergripande önskemålen och nödvändig­heterna. Där och då läggs de första bitarna i ett viktigt livspussel, säger Maria Rydberg.

Maria Rydberg arbetar till vardags som dokumentationsansvarig på Olja. Hon är också en viktig del av introduktionen när en ny person söker medlemskap. Bland annat genom att stötta arbetsledaren om hur kommande insatser ska planeras och utformas.
– Vi har alltid minst två möten med nya medlemmar där vi, jag och Annelie Söderström, som är LSS-ansvarig på Olja, kartlägger och lyssnar in vilka behov och förväntningar som den sökande har. Här presenterar vi också Olja, vår vision och värdegrund och hur vi arbetar kring assistansens utförande, säger Maria.
– Här lägger vi grunden. Vad är viktigt för medlemmen? Någon särskild profil på assistenterna? Ska de till exempel ha körkort? Några särskilda önskemål om schemat och tid på dygnet för passbyten? Medlemmens vardag står i fokus och här ska de känna kontinuerlig trygghet.

Inget uppdrag är det andra likt, så när arbetsledaren kopplas in gäller det att säkerställa att information och önskemål från den nya medlemmen når fram.
– Vi har ett nära arbete med arbetsledaren under de första veckorna för att tydliggöra uppdraget på bästa sätt. Det kan handla om att lyssna in det sista i personalmöten, träffa medlemmen eller föräldrar. Jag vill inte kalla det mentorsarbete, mer att säkerställa medlemmens garantier om det skulle dyka upp frågor på vägen.

Har ni en kontinuerlig dialog med medlem och familj?
– Absolut! Vi är skyldiga att följa olika lagar och för att säkerställa detta gör vi kvalitetsuppföljningar. Den första sker tre månader efter medlemskapets början, därefter görs en revision årligen. Allt för att känna av hur medlemmen mår, hur arbetet utförs och om kan eller behöver förändra något.
– Den mer fortlöpande informationen mellan oss och medlemmen står till stor del arbetsledaren för. Härifrån får vi jämna signaler om hur arbetet fortlöper och var vi kan behöva gå in och stötta upp eller stämma av.

För Olja är det viktigt att alla medlemmar, deras familjer och assistenter känner trygghet med vad medlemskapet innebär och ger. Att ”lyssna in” medlemmens behov på alla plan, socialt som familjärt, skapar en viktig vi-känsla.
– Alla är lika viktiga i ett samspel som ska fungera veckans alla dagar. För oss är det oerhört betydelsefullt att fokus läggs på rätt saker.
– Min och Annelies roll är att till en början bygga en stabil och stadig grund. Något som sedan medlem, assistenter och arbetsledare kan bygga vidare på.

Vad vill du säga är det viktigaste i ert arbete kring nya medlemmar i Olja?
– Att vi lyssnar in ordentligt och får grepp om vad som är viktigt utifrån helheten. Också att vi tidigt får in en arbetsledare som kan introduceras i arbetet för att skapa en relation med stabilitet och tillit.
– Men kanske framför allt att vi ger en korrekt och inte någon insmickrande bild av Olja med löften som vi i slutändan kanske inte kan hålla. Man måste vara rak med den information som ges. Då skapas starka, hållbara band mellan oss och medlemmen.